E46 Fanatics Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
1 Posts
Discussion Starter · #1 ·
This is for the Danes out there, searching in google after a Danish language BMW forum.

http://bmwforum.dk

Et nyt, åbent og gratis BMW site for alle modeller og serier. Kom ind og giv en hånd med og få gjort det til en ordenlig resource og et godt sted at være :)

Sitet er drevet af en privat person, og har ingen kommercielle interesser.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top